İnşaat Elektrik Tesisat İşleri

İnşaat Elektrik Tesisat İşleri

İnşaat Elektrik Tesisat İşleri

Bir inşaat sürecinin en önemli adımı olarak gösterilen elektrik tesisat işleri özenle yapılan ve tüm aşamaları sırasında kontrol gerektiren bir adımdır. Elektrik günümüzde neredeyse hayatın olmazsa olmaz ilk parçası olarak gösterilmektedir. Durum böyle olunca inşaat sürecinde en çok dikkat edilen ve mühendis kontrolünde tamamlanan bir noktada yer almaktadır. İnşaat sürecinin başlamasından itibaren her aşamasında ortak çalışma ile elektrik tesisatının birlikte yürütülmesi gerekmektedir. Farklı aşamalardan oluşan elektrik tesisatının ustaları bulunmaktadır. Bu aşama ana şebekeden gelen kabloların binanın planına uygun olarak gereken yerlere ulaşması ile tamamlanmaktadır.

İnşaat elektrik tesisatı nedir?

İnşaat planına uygun olarak elektrik tesisatı çalışmaları bulunmaktadır. Elektrik tesisatının tamamlanma aşaması sırasında projede belirtilen uygulama adımları takip edilmektedir. Her binanın kullanım alanlarına göre farklılık gösteren inşaat elektrik tesisatı çalışmaları bulunmaktadır. Örnek olarak okul, hastane, işyeri, ev gibi alanların birbirinden farklı projeleri bulunmaktadır. Bu plana uygun olarak elektrik tesisatı tamamlanmaktadır. Bunun yanında elektrik tesisatlarında inşaat süreci içerisinde tamamlanması gereken adımları bulunmaktadır.

Tavan ve duvar içlerinde buat denilen alanlardan elektrik kablolarının eklenmesi gerekmektedir. Bu işlem inşaat süreci ile paralel olarak tamamlanmadığı durumlarda duvarların yıkılması, delinmesi veya tesisat sürecinin uzaması gibi durumlar oluşabilir.

Elektrik tesisatı nasıl tamamlanmaktadır?

Elektrik tesisatının tamamlanması sırasında mühendisler tarafından oluşturulan plana uygun olarak hareket edilmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye yetkilileri tarafından belirlenen kurallara uygun olarak hazırlanan planlama doğrultusunda elektrik teknikeri ve elektrik teknisyenlerinin ortak çalışması ile yapılmaktadır.

Elektrik tesisatı çalışmalarında bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Örnek olarak her tamamlanan tesisatın mutlaka kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir. Onay işlemi sonrasında tesisatın başka bir adımına geçilebilir. Bu işlem tesisatın herhangi bir noktasında oluşacak bağlantı hatasından dolayı olumsuzluğun engellenmesi açısından yapılmaktadır. Elektrik tesisatlarında tüm işlemler tamamlandıktan sonra inşaatın gerekli izinleri alması gerekmektedir. Yetkililer tarafından kontrol edilen tesisat uygun yapıda tamamlanması sonucunda onay almaktadır. Bu işlem sonrasında aydınlatma ve priz bağlantıları tamamlanarak inşaatın tüm elektrik çıkış noktaları kullanılabilir hale getirilmektedir.