Proje Etüdü

Proje Etüdü

Proje Etüdü

Bir proje etüdü, projenin ilk etapta başarılı olup olmayacağını belirler. Çoğunlukla, bir projede ilerleyebilmek adına herhangi bir adım atılmadan önce gerçekleştirilir. Çalışma, proje için pazarı tanımlar, pazar araştırmasına dayalı olarak proje için temel hedefleri vurgular, potansiyel risk haritasını çıkarır ve alternatif çözümler sunar. Projenin şirket için üstlenilmesinin avantajlı olup olmadığını belirlemek için zaman, bütçe, yasal konular ve insan gücü gereksinimlerini de dikkate alır.

Proje Etüdünün Tasarlanması

Proje etüdü geliştiren herkes, raporu bir araya getirmek için birkaç adım atacaktır. Bu araştırma eylemleri tipik olarak şunları içerir:

  • Ön analiz: Çalışmayı olumsuz etkileyecek aşılmaz engelleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu ön tarama sırasında hiçbir büyük engel ortaya çıkmazsa, daha yoğun bir çalışma yapılır.

  • Kapsamı belirlemek: Çalışmanın kapsamının belirlenebilmesi için detayları tespit etmek önemlidir. Projenin kapsamı, hem iç paydaşların hem de dış müşterilerin sayısını ve bileşimini içerecektir.

  • Pazar araştırması: Proje etüdünü yürütenler, mevcut rekabet ortamını inceleyecek ve bu pazarda proje için uygun bir yer olup olmadığını belirleyecektir.

  • Mali değerlendirme: Proje etüdünü yürütenler, mevcut rekabet ortamını inceleyecek ve bu pazarda proje için uygun bir yer olup olmadığını belirleyecektir.

  • Alternatif çözümler: Proje etüdü esnasında herhangi bir olası problem ortaya çıkarsa, projenin başarılı bir biçimde ilerlemesi için çeşitli alternatif çözümler üretilir.