İmalat

İmalat

İmalat

İmalat | Kentsel Dönüşüm | Hizmetlerimiz

İmalat

Kentsel dönüşüm, imalat süreciyle sonlandırılır ve yapı ortaya çıkar. Son yıllarda büyük bir ivme kateden inşaat teknikleri ve tesisat sistemleri, daha güvenli yapılar ortaya konulmasına ve daha kaliteli yaşam çevreleri oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Bu yapıların projeye ve alınan ruhsatlara uygun bir biçimde, içinde yaşayacak olan kişilerim tüm ihtiyaçları gözetilerek gerçekleştirilmesi oldukça büyük önem arz eder.

İmalat | Kentsel Dönüşüm | Hizmetlerimiz

Kentsel dönüşüm imalat süreci, teknik şartnamede belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir. Yapı inşa süresi; yapının oturduğu zemine, teknik şartname içeriğine ve mevsim şartlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Teknik şartnameye uygun bir şekilde, proje ve alınan ruhsatlar doğrultusunda inşası tamamlanan yapılar, ilgililer tarafından kontrol edilir; varsa eksikliklerinin giderilmesi istenir. Böylece imalat süreci tamamlanmış olur.

İmalat | Kentsel Dönüşüm | Hizmetlerimiz

İmalat | Kentsel Dönüşüm | Hizmetlerimiz