Proje

Proje

Proje

Proje

Kentsel dönüşüm konusunda riskli alan ve bina tesbitinden bir sonraki ve en önemli görülen merhale, proje aşamasıdır. Riskli alan ve bina tesbiti ne kadar nesnel bir şekilde gerçekleştirilirse o derece başarılı bir proje ortaya konulmuş olur. Projelerin, can ve mal kaybını önleyici ve yaşam düzeyini yükseltici olması amaçlanmalıdır. Dönüştürülen alanlarda yaşayacak olan insanların kentsel ihtiyaçları ve istekleri gözetilmeli; imar haklarının korunması sağlanmalıdır.

Kentsel dönüşüm proje aşaması tamamen bilimsel bir şekilde ve mevzuata uygun bir biçimde yürütülmelidir. İnsanların temel gereksinimlerini ilgilendiren hususlar, kesinlikle dikkate alınmalı ve göz ardı edilmemelidir. Kentsel dönüşüm uygulamaları; çağdaş, güvenli ve enerjiyi verimli kullanan binalar oluşturulması hedeflenerek gerçekleştirilmelidir.